Obchodní a dodací podmínky pro nakupování na stránce www.eja.sk

PROVOZOVATEL:

EJA s.r.o.

M. Hattalu 2050/22

02601 Dolný Kubín                                                                          

IČO:  36 412 481

Číslo účtu:  2401180275 / 2010

Banka:   Fio banka  a.s.

Kontakt: +421 903 719 752,  +421 43 5865 509

e- mail:   eja@eja.sk

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Žilině oddíl:  Sro vložka číslo: 14296/L

Příjem objednávek:             nonstop přes e-shop

Odpovědný vedoucí:           Mgr. Janka Brunčáková

Orgán dozoru:                     Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139                                                                 e-mail: 
za@soi.sk

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
(e-shopu)

 

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je EJA s.r.o., se sídlem M. Hattalu 2050/22, 02601 Dolný Kubín
 2. Prodávajícím je EJA s.r.o., se sídlem Radlinského 30, 02601 Dolný Kubín
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.eja.sk je společnost EJA s.r.o., se sídlem M. Hattalu 2050/22, 02601 Dolný Kubín
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo zaměstnání či povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace, tak i telefonické komunikace.
 9. Stříbrné šperky jsou zbožím který splňuje náležitosti zákona č. 94/2013 Z.z. a navazujících vyhlášek SR
 10. Retro šperky je souhrnu označení pro nošeny, používány šperky / nejsou nové - na to upozorňuje kupujícího slovo "Retro" v názvu příslušného šperku. /. Jde hlavně o starožitné a podobné šperky, vyráběny v příslušné době, kdy platily jiné zákony, než dnes, co se týče výroby šperků a jejich označování. Pokud šperky splňují požadavky puncovního zákona č. 94/2013 Z.z. SR tak v názvu mají kromě textu Retro i označení příslušné ryzosti / Ag 800, Ag 835, Ag 900, Ag 925, Ag 959 / a jsou označeny příslušnou puncovní značkou. Pokud v názvu šperku není uvedeno stříbrný / é / á, ani výraz Ag pak je šperk vyrobený z obecního kovu.

Článek II.

Cena

 1.     Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
 2.     Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce, a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb, a objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu zaslán automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

a, platba na dobírku /platíte přímo kurýrovi, nebo na poště při přebírání zboží/

b, platba prostřednictvím platební brány GoPay

c, platba převodem na účet na základě údajů zaslaných v potvrzení objednávky

d, platba na základě dárkového poukazu

 1. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kuponu je uveden na kuponu. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  1. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
  2. slevu za opakovaný nákup,
  3. slevu na základě jednorázového slevového kuponu,
 4. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb, a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi dílčích dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod k použití i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

a, Slovenské pošty

b, kurýrní společnosti

c, osobně na zvolené adrese v objednávce

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

 1.     při dopravě Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovních dní po expedici z našeho skladu – 3,00 €
 2.     při dopravě Zasielkovňou do Česká s doručením do 3 pracovních dní po expedici z našeho skladu – 3,00  €, 
 1.  Dobírka  -  1,20 € cez příslušný kurz měny
 1. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi nebo na poště):
 1. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, jakož i cen za tyto služby.
 2. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné, kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce. 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem zaplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storna poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, a o změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od kterého odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
 7. Spotřebitel hradí jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka. 

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

  

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, to má zpracované v bezpečnostní směrnici.
 6. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu pro marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 7. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje okamžitě blokujeme nebo zničíme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely. 

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu, s registrací ve věrnostním programu, souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.

 1. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje okamžitě blokujeme nebo zničíme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat ve věrnostním programu.

 

Článek XII.

Smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 € (slovy deset eur) v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou nekompenzují nebo od které neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícímu nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu, tak ostatní náklady prodávajícího související s nenaplněním kupní smlouvy. 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky, jakož i reklamační podmínky, a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu www.nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jako i jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu.
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, jako v jejich nedílných součástech (přílohách), se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 122/2013 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich nedílných součástí, nabývají platnosti a účinnosti 18. července 2014. 

 

 

V Dolný Kubín 18. července 2014

 

Mgr. Janka Brunčáková


Porovnat 0

Žádný produkt

Určitě Doručení
0 Kč Celkem

Objednat